Instruktorzy Aktualności Ważne Informacje Nasz Facebook

POSŁUSZEŃSTWO

W zakresie regulaminów Psa Towarzyszącego, Psa Towarzysząco Tropiącego

oraz Psa Obronnego i Obedience

SZKOLIMY:

Na kursach psa towarzyszącego (PT), prowadzonych według regulaminu Związku Kynologicznego w Polsce, w zakresie ogólnego posłuszeństwa,

na zajęciach indywidualnych prowadzonych według życzenia Klienta,

 

na spotkaniach przygotowujących psa i przewodnika do startu w zawodach kynologicznych przeprowadzanych według regulaminu Mistrzostw Polski PT (MPPT).

Szkolimy:

- zarówno psy rasowe, jak i nierasowe;

przez cały rok w cyklach dwumiesięcznych, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne.

 

Istnieje możliwość: 

  • przystąpienia do egzaminu z udziałem Sędziego Kynologicznego i otrzymania świadectwa ukończenia kursu PT;
  • utrwalania wyuczonych zachowań i rozwijania psa poprzez dalsze szkolenia.
Friday the 12th. projekt i realizacja imol.eu - Templates Joomla